• page_head_bg

Możliwość analizy właściwości materiałów w pełnej skali

Jako dostawca i partner wysokowydajnych rozwiązań polimerowych, SIKO dostarcza szeroką gamę materiałów polimerowych do zastosowań Twoich produktów, które są odpowiednikami Twojej obecnej marki, takiej jak DUPONT,BASF, DSM, SABIC, COVESTRO, EMS,TORAY, POLYPLASTICS, CELANESE i tak dalej, aby zobaczyć całą listę porównań między SIKO a tymi markami, sprawdź poniższe informacje.

Analiza mechaniczna

Rozciągliwość i zginanie
Własność udarowa (Izod/Charpy)
Wielokrotny wpływ
Twardość (Shore/Rockwell)
Kurczenie wilgoci/pleśni
Ścieralność/Krzyż
Uderzenie spadającej piłki
Krucha temperatura
Wytrzymałość skórki/właściwość przycinania

Analiza termiczna

Termostabilność
Temperatura zniekształcenia cieplnego
Vicat
Parowanie termiczne
Termiczna utrata masy ciała
Rozkład termiczny
Temperatura
współczynnik rozszerzalności liniowej

Analiza elektryczna

Rezystywność powierzchniowa
Oporność objętościowa
Rezystancja izolacji
Stała dielektryczna
Napięcie przebicia
Indeks elektrochemiczny

Analiza odporności na płomień

Spalanie poziome
Nagrywanie w pionie
graniczny indeks tlenowy
Gęstość dymu
Kalorymetr stożkowy
GWFI

Analiza reologiczna

Reologia przetwarzania
Lepkość chwilowa
Lepkość kapilarna
Lepkość Huck
MFR

Analiza optyczna

Mikroskop (fizyczny)
Morfologia/Obserwacja wielkości)
Połysk
Przepuszczalność światła
Zrozumiałość
Mgła
Aberracja
Właściwość kompresji

Analiza substancji szkodliwych chemicznie

Elementy RoHS-6
RoHS-10 elementów
Test halogenowy
LZO/SVOC/TVOC
Atomizacja/zapach
Aldoketony
Produkty RoHS-4
BPA
PCV

Analiza niezawodności

Ekspozycja lampy ksenonowej
Starzenie higrotermiczne
Jazda na rowerze w wysokiej i niskiej temperaturze
Uderzenie
Ekspozycja na światło fluorescencyjne UV
Starzenie się ozonu
Starzenie się powietrza
Test mgły solnej
Odporność na środki chemiczne
Umiejętność
Ochrona przed grzybami

Analiza składowa

Rozkład długości GF
Zawartość i składnik popiołu
Analiza elementarna (XRF)
Spektrometr podczerwieni (FT-IR)
Waga molekularna
GC-MS
Różnicowa analiza termiczna
Analiza termograwimetryczna
SEM-EDS

Analiza formowania

Wyrzucenie
Zastrzyk
Termoformowanie
Symulacja CAE
Połysk i kolor